nl nl en en

Tax Transparency Benchmark 2016

Download

Publicatie: VBDO Tax Transparency Benchmark 2016

Nederlandse multinationals zijn steeds transparanter over het belastingbeleid. Dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) dat is uitgevoerd onder 68 Nederlandse multinationals.

50 van de 68 onderzochte beursgenoteerde bedrijven zijn transparant over het gevoerde belastingbeleid. Dat steeds meer bedrijven het belastingbeleid onderdeel laten uitmaken van het duurzaamheidsbeleid stemt de VBDO tevreden. Het aantal bedrijven met een verantwoord belastingbeleid is het afgelopen jaar wederom sterk gestegen van 45 procent in 2015 tot 74 procent in 2016. In 2014 was dit nog maar 16 procent.

Toch heeft de VBDO een kritische voetnoot. Zo is maar 9% van de bedrijven transparant over de status en voortgang van de implementatie en uitvoering van het belastingbeleid. Dit ligt volgens de onderzoekers gedeeltelijk aan het gebrek aan kennis bij bedrijven over de wijze van rapporteren.

Hoewel de meeste bedrijven zeggen zich te houden aan de nationale en internationale regelgeving inzake belastingafdrachten, dringt de VBDO erop aan dat bedrijven meer doen dan alleen maar de letter van de wet naleven. De VBDO onderstreept dat zij belastingbeleid ziet als onderdeel van het MVO-beleid. De vereniging ziet belastingen niet als inkomstenbron op zichzelf, maar als een duurzame investering in de ontwikkeling van het land waar een bedrijf actief is.