nl nl en en

Verantwoord beleggen door pensioenfondsen? Nog te vrijblijvend

Download

Publicatie: Benchmark Responsible Investment by Pension Funds in the Netherlands 2017 | Investing for the future

Bekijk hier de aangepaste scores op de Benchmark Pensioenfondsen.

De 11e editie VBDO Benchmark Pensioenfondsen laat zien dat de trend richting een groeiende verantwoorde beleggingsportefeuille ook dit jaar weer heeft doorgezet. Pensioenfondsen nemen steeds vaker milieu- en sociale criteria mee in hun beleggingsanalyse en zijn hier ook steeds transparanter over. Echter, 57% van de pensioenfondsen heeft nog geen doelstellingen op duurzaamheidsbeleid gesteld, hierdoor is duurzaam beleggen voor veel fondsen nog te vrijblijvend.

De prestaties van zowel de best presterende fondsen als de laagst presterende fondsen zijn afgelopen jaar helaas vrijwel gelijk gebleven. Dat de prestaties over het algemeen zijn toegenomen is dus voornamelijk te danken aan de zogenaamde middenmoot. Wat dit jaar voornamelijk verbeterde is hoe pensioenfondsbesturen rekening houden met verantwoord beleggen en hoe transparant ze zijn. Ondanks de hogere score op transparantie blijven er grote verschillen bestaan in de kwaliteit en diepgang van de rapportage over duurzaamheid.

De VBDO moedigt de Nederlandse pensioenfondsen aan om deze trend richting een groeiende verantwoorde portefeuille te versnellen, voornamelijk omdat het tegengaan van klimaatverandering een steeds urgenter thema begint te worden. De best presterende pensioenfondsen dit jaar zijn Pensioenfonds Zorg en Welzijn, het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, BPL Pensioen, Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid en Pensioenfonds voor Woningcorporaties.