nl nl en en

Whitepaper Natuurlijk Kapitaal

Download

Publicatie: Whitepaper ‘Value creation with Natural Capital, An expedition by finance and business’

Er is nu een Whitepaper uitgebracht op basis van de resultaten van de Expedities Finance & Natuurlijk Kapitaal. Voor de totstandkoming van de Whitepaper en de Expedities hebben VBDO, CREM en NextGreen hun expertise gebundeld. Er is ook nauw samengewerkt met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Whitepaper bundelt resultaten Expedities Natuurlijk Kapitaal

Tijdens de twee expedities – één gericht op de bouwsector en één op agro-food – werd ingegaan op vragen als: ‘Natuurlijk kapitaal in de agro-food sector, wat speelt er en welke invloed hebben bedrijven en financiële instellingen? Hoe gaan koplopers in de bouw om met teruglopende biodiversiteit en welke rol speelt een bank of investeerder daarbij?’ Het Whitepaper ‘Value creation with Natural Capital, An expedition by finance and business’ bundelt de resultaten en inzichten.

Tijdens de expedities gingen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en de financiële sector in dialoog om een beter begrip van de risico’s en kansen te krijgen en gemeenschappelijke uitdagingen te bespreken. De belangrijkste take-aways zijn:

  • Een gevoel van urgentie en aandacht voor natuurlijk kapitaal neemt toe in CSR- en ESG-afdelingen, maar het is nog steeds geen structureel onderdeel van risicobeoordelingen en engagement processen van vermogens- en accountmanagers en CFO’s.
  • Samenwerking tussen financials en bedrijfsleven op het gebied van innovatie, instrumenten en gegevens op sectorniveau is nodig. Het begint met het verkrijgen van een gemeenschappelijke diepere kennis, leren van concrete praktijk. 
  • Bedrijven die concurrenten overtreffen in termen van zorg voor natuurlijke hulpbronnen, kunnen financiële instellingen kansen bieden om hun eigen strategische duurzaamheidsambities te realiseren en concretiseren. 
  • Natuurlijk kapitaal biedt kansen om meervoudige businesscases te ontwikkelen en zo een basis te creëren voor financiële innovatie en samenwerking, bijvoorbeeld via blended finance. Zoals groene daken die voordelen bieden voor meerdere belanghebbenden.
  • De expedities lieten zien dat op de praktijk gebaseerde dialogen tussen financiële instellingen en koplopers van bedrijven hefboompunten naar voren brengen voor een systeemverandering. Een gedeelde oproep kan worden gedefinieerd om duurzaamheidsgerelateerd beleid, zoals ’true pricing’ en groene belastingen, op de agenda van overheden te plaatsen.

Meer over natuurlijk kapitaal 

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht voor het onderwerp natuurlijk kapitaal in de financiële sector. Eind april 2018 lanceerde de VBDO samen met de ‘Natural Capital Coalition’ en de ‘Natural Capital Finance Alliance’ het ‘Financial Sector Supplement for the Natural Capital Protocol’ in Hong Kong. Op de website van de Natural Capital Coalition staan verschillende case studies die als voorbeeld kunnen dienen. Verder werkten CREM en VBDO in 2015 aan een handleiding en training om het onderwerp handen en voeten te geven in deze sector: ‘Natural Capital & Financial Institutions’. Tot slot is de EU succesvol gestart met een CoP Finance@Biodiversity.