nl nl en en

Benchmark verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars 2019

Download

Publicatie: Benchmark verantwoord beleggen door Nederlandse verzekeraars 2019

Zelf beslissen

Een paar jaar geleden was duurzaam en verantwoord beleggen een hobby voor sommige werknemers op het gebied van investeringen, maar tegenwoordig is dit veranderd. Verantwoord beleggen is mainstream geworden en krijgt op alle niveaus aandacht bij elke verzekeringsmaatschappij. Dit is deels het gevolg van externe druk van NGO’s, benchmarks en nationale en Europese waakhonden. Het is echter vooral omdat veel verzekeraars een grote verantwoordelijkheid voelen om het geld dat ze beheren namens hun polishouders, goed te gebruiken.

Verzekeringsmaatschappijen stimuleren om verantwoord te beleggen: het uitgangspunt is in 2012 door ons gemarkeerd met de Code voor verantwoord beleggen. Deze code is bijgewerkt in de zomer van 2018, toen het IMVO-convenant voor verzekeringsmaatschappijen werd ondertekend door de Nederlandse Vereniging van Verzekeraars. Het convenant bevat afspraken over het beleggingsbeleid van verzekeringsmaatschappijen. Hierin hebben we ervoor gekozen om ons niet op één specifiek thema te concentreren, maar afspraken te maken over het hele beleggingsproces, inclusief een goede risicobeoordeling (due diligence) gevolgd door maatregelen om veranderingen door te voeren, en natuurlijk transparant te zijn over eventuele genomen maatregelen.

Het convenant biedt voldoende ruimte voor de individuele opvattingen van de verzekeringsmaatschappijen. ‘Goed doen’ is immers geen rigide concept en biedt ruimte voor verschillende interpretaties. Dit wordt bijvoorbeeld weerspiegeld in discussies over investeringen in wapens – zijn alle wapens slecht? Zo nee, maakt het dan uit aan wie de wapens worden geleverd? Meer en meer verzekeringsmaatschappijen denken na over dit soort vragen en passen hun polissen hierop aan. Er bestaat ook discussie over de methodiek. Waar sommige verzekeringsmaatschappijen ervoor kiezen om alle beleggingen in bepaalde categorieën uit te sluiten, zijn anderen ervan overtuigd dat gedeeld eigendom invloed uitoefent, door dialoog op gang te brengen, door middel van engagement en strategisch stemmen op aandeelhoudersvergaderingen.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Verzekeraars en in het IMVO-convenant wordt deze discussie gefaciliteerd door elkaar feedback te geven over het geïmplementeerde beleid. Hier is transparantie het sleutelwoord. Sommige bedrijven met een doordacht en verantwoord beleggingsbeleid rapporteren niet over hun praktijken. Dit is een gemiste kans en verzekeraars moeten laten zien wat ze doen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ngo’s, de politiek en vooral voor verzekeringnemers en de samenleving zelf. Steeds meer verzekeringnemers krijgen interesse in de besteedde middelen van hun premie en willen zich goed voelen over de keuzes van hun verzekeraar. In het najaar van 2019 verwacht ik de eerste resultaten van het IMVO-convenant na de implementatie ervan een jaar geleden – en mijn verwachtingen zijn hoog.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de betrokkenheid van de financiële sector bij de nationale klimaatovereenkomst. We hebben deze overeenkomst samen met de hele financiële sector ondertekend op 10 juli 2019. Dit is een belangrijke stap, omdat klimaatverandering een substantiële impact heeft op het beleid van verzekeringsmaatschappijen door de toegenomen frequentie van extreme weersomstandigheden en de bijbehorende financiële risico’s. Betrokkenheid bij de klimaatovereenkomst betekent ook dat er financiële middelen beschikbaar komen om de energietransitie te stimuleren. Daarnaast ontwikkelen we verbeterde meetinstrumenten om de CO2-voetafdruk van investeringsportefeuilles te berekenen en zullen we helpen om doelen te stellen voor afname van koolstof. Het is aan hen hoe financiële instellingen deze tools en doelen zullen implementeren. Maar er is ruimte voor verschillende instrumenten, waaronder uitsluitings-, engagement- en stembeleid.

Ik denk dat het van groot belang is om verzekeringsmaatschappijen voldoende ruimte te geven om hun beleid voor verantwoord beleggen te ontwikkelen. Op deze manier houden bedrijven rekening met hun keuzes en acties en zijn ze meer alert op de resultaten. Deze VBDO-benchmark helpt hierbij. Ik weet zeker dat de verzekeringsmaatschappijen met een 0,0-score in de vorige benchmark zijn ontwaakt en het ESG-beleid op directieniveau hebben besproken. Mijn verwachting is dat de benchmark van 2019 hetzelfde effect zal hebben.

Richard Weurding
CEO, Nederlandse Verbond van Verzekeraars