nl nl en en

Benchmark belastingtransparantie 2019

Download

Publicatie: Benchmark belastingtransparantie

Nederlandse bedrijven waren nog nooit zo transparant op belastinggebied. Dat blijkt uit de Tax Transparency Benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bij 77 Nederlandse ondernemingen. De winnaar van de vijfde Tax Transparency Award is NN Group. Het bedrijf staat met een recordscore van 30 punten uit maximaal 35 punten bovenaan in de benchmark.

“We zijn trots dat na vijf jaar, bedrijven nog nooit zo transparant waren op belastinggebied als dit jaar. Het is gemeengoed geworden voor bedrijven om over hun belastingstrategie te rapporteren, er zijn enorme stappen gezet”, aldus Angélique Laskewitz, directeur van VBDO.

De Nederlandse bedrijven scoren gemiddeld 43% op de zes ‘Good Tax Governance Principles’ van VBDO en Oikos. Dit is aanzienlijk hoger dan de eerst gemeten 25% procent in 2015. VBDO roept investeerders op om de uitslag van de benchmark mee te nemen in hun gesprekken met Nederlandse beursgenoteerde bedrijven.

Top 10 scoort hoger dan ooit
Hoewel alle bedrijven samen gemiddeld slechts uitkomen op 43%, scoorde de top 10 nog nooit zo hoog. Over het algemeen rapporteren zij beter over risicomanagement, de implementatie van de belastingstrategie en maken zij beter inzichtelijk of de bedrijfsactiviteiten overeenkomen met de belastingafdracht in het desbetreffende land.
De door VBDO aangestelde jury waaronder prof. Hans Gribnau, hoogleraar aan Tilburg University en de Universiteit van Leiden merkt op dat deze zogenaamde ‘country-by-country’ informatie echter voor veel bedrijven niet verder komt dan de door de overheid aangestuurde richtlijnen. Gribnau: “Alhoewel bedrijven aangeven geen gebruik te maken van ‘belastingparadijzen’, wordt dit niet altijd aangetoond. Hier kunnen nog flinke stappen gezet worden.”

Geen controle
Veel Nederlandse bedrijven laten de processen en uitvoering van hun belastingstrategie niet controleren. Dat dit op termijn zal gaan gebeuren is volgens de VBDO logisch daar stakeholders steeds meer belang hechten aan gevalideerde informatie. Die trend was ook zichtbaar bij duurzaamheidsrapportages. “De tijd dat belastinginformatie alleen maar als financiële informatie wordt gezien is wel voorbij. Dat blijkt ook uit het feit dat bedrijven hun fiscale strategie publiceren. Het is dan ook logisch dat de interne- en externe accountant hier naar kijken.” aldus Laskewitz.

NN Group winnaar ‘Tax Transparency Award 2019
NN Group is de winnaar geworden van de vijfde Tax Transparency Award. NN scoorde 30 punten. De tweede plaats gaat naar Wessanen met 28 punten en de derde plek wordt gedeeld door zes bedrijven met allen 26 punten.

De jury prijst NN voor het rapporteren van een uitgebreide belastingstrategie en risicoanalyse. Het bedrijf geeft een goed voorbeeld door op landenbasis belasting betalingen aan overheden, aantal werknemers en activa te publiceren.
Laskewitz: “we willen NN Group van harte feliciteren met hun nummer één positie en alle deelnemende partijen van harte bedanken voor hun bijdragen. Wat vijf jaar als een onmogelijke vraag leek is nu gemeengoed geworden. Belastingtransparantie is een feit waar geen bedrijf omheen kan”.

Tot slot kijkt VBDO aandachtig uit naar de publicatie van de nieuwe standaard voor belastingrapportage in december, ontwikkeld door standaardiseringsorganisatie Global Reporting Initiative (GRI). Volgens VBDO directeur Angélique Laskewitz zal deze standaard fiscale transparantie wereldwijd enorm bevorderen en stakeholders in de gelegenheid stellen vergelijkbare informatie te analyseren.