nl nl en en

Bestrijd kinderarbeid: een duurzame investering

 • Datum: 29/09/2020
 • Tijd: 13:30-15:00

Kinderen horen niet te werken. Ze hebben recht op goed onderwijs, het recht om te spelen en om echt kind te zijn, in een veilige omgeving. VBDO organiseert samen met de Alliantie Work: No Child’s Business een digitaal seminar om met de financiële sector in gesprek te gaan over de problematiek en oorzaken van kinderarbeid en de rol die bedrijven en financiële instellingen kunnen spelen. Hoe kunnen we samen optrekken om de grootste vooruitgang te boeken?

Programma

 • Welkom
  Angélique Laskewitz | Algemeen Directeur VBDO
 • 13:30 Introductie: oorzaken en aanpak van kinderarbeid
  Sofie Ovaa | Programmamanager, ’Work: No Child’s Business’
 • 13:45 Waarom blijft kinderarbeid onzichtbaar in de investeringsketen?
  Willem Schramade | Sustainable Finance Consultant, The Sustainable Finance Factory
 • 14:00 Hoe bedrijven omgaan met kinderarbeid
  Kees Gootjes | Senior Consultant Business & Human Rights, ERM
 • 14:15 Engagement op kinderarbeid in de cacao sector
  Adrie Heinsbroek | Principal Responsible Investment, NN IP
 • 14:30 Interactieve break-out werkgroepen
  Onder leiding van een moderator en met gerichte vragen zal er in kleine groepen verder worden gesproken over het thema van de webinar en de bijdrage van de sprekers.
 • 15:00 Sluiting

Highlights en presentaties

Wij kijken terug op een informatief en actief middagprogramma, waar is afgesloten met een goede discussie en hopen dat deze webinar een eerste aanzet kan zijn tot verbeterde samenwerking ter bestrijding van kinderarbeid.

Conclusies break-out werkgroepen:
 • Kinderarbeid zou geprioriteerd moeten worden, de praktijk is echter weerbarstig gegeven de hoeveelheid mensenrisico’s die op de financiële sector afkomen. Daarbij:
  • Kinderarbeid komt weinig terug in ESG-analyse en due diligence;
  • Binnen de financiële sector zijn er zijn geen standaarden die breed gebruikt worden en hoe ziet remediation voor een bank of investeerder er dan daadwerkelijk uit?
  • Er zijn weinig investeerders en banken die kinderarbeid als prioriteit omarmen;
  • Hoewel er tijdens de webinar initiatieven zijn gepresenteerd die vooruitgang boeken (zoals specifieke engagement en due diligence) zijn deelnemers het erover eens dat die initiatieven gedeeld zouden moeten worden met een groter publiek; 
 • In verschillende break-outs werd het belang benadrukt van een multistakeholder aanpak om vooruitgang te boeken. Idealiter kunnen kinderrechtenorganisaties die lokaal werken informatie terugkoppelen naar ESG-risico analisten en engagement medewerkers van financiële instellingen;
 • Transparantie kan beter. Best practices en voorbeelden van multistakeholder initiatieven zouden gedeeld moeten worden, net als dataverzameling. Dit kan geautomatiseerder en gestructureerder;
 • Kinderarbeid verdient een platform waarin open informatie gedeeld wordt en waar gezamenlijk actie wordt ondernomen om te verbeteren.

De presentaties van de sprekers vindt u hier.