nl nl en en

Biodiversiteit en de financiële sector – deel 2: Investeerders perspectief

  • Datum: 10/09/2020

Webinar hoogtepunten

Het meten en behouden van biodiversiteit: de financiële en de ‘real-world’ aanpak

Het besef dat biodiversiteit de bouwsteen is van de hele samenleving en daarom moet worden behouden, groeit snel. Bovendien wordt steeds duidelijker dat het verlies aan biodiversiteit negatieve gevolgen zal hebben voor de financiële sector. Als zodanig, vanuit een financieel risico en kansen perspectief, is het essentieel voor financiële instellingen om de relaties tussen investeringen en de biodiversiteit te begrijpen. Het uitvoeren van een effectbeoordeling op portefeuilleniveau is een belangrijke eerste stap om impact-hotspots te identificeren en te begrijpen welke investeringen en aanjagers van biodiversiteitsverlies de eerste aandacht verdienen. Een voorbeeld van het identificeren en meten van impact op biodiversiteit wordt gegeven door de ASN bank. De biodiversiteitsvoetafdruk van de beleggingsportefeuille van de ASN Bank omvat de volgende stappen: Stap 1: inzicht in de investering, stap 2: beoordeling van de input en output van het milieu, stap 3: beoordeling van de milieudruk en de impact op de biodiversiteit, stap 4: interpreteren van de resultaten en actie.

Geen nettoverlies op portefeuilles bereiken

De beschikbaarheid van gegevens is een belangrijke factor bij de beoordeling van de impact op de biodiversiteit en zou de eerste stap moeten zijn bij het nemen van maatregelen om deze impact te verminderen. Het resultaat van de afdruk geeft richting aan de ASN Bank, maar de nauwkeurigheid van de berekeningen is nog beperkt. Hiermee wordt rekening gehouden in de interpretatiestap. Om ‘geen nettoverlies’ te bereiken of ‘netto positief’ te worden op het niveau van een beleggingsportefeuille, moet bovendien de mitigatiehiërarchie worden gerespecteerd; wat betekent dat men moet beginnen met vermijden, dan minimaliseren, gevolgd door herstel en tenslotte compensatie. Bovendien moet de financiële instelling zich bewust zijn van het feit dat een verlies aan biodiversiteit op de ene locatie niet zomaar gecompenseerd kan worden met een biodiversiteitswinst op een andere (bijvoorbeeld het aanleggen van een weg door een oeroud bos en het planten van bomen elders zal meer kwaad dan goed doen).

Real-world links

Volgens IUCN hangt het nut van een benadering van biodiversiteitsbeoordeling af van het vermogen om systematisch een verandering in de beoordelingsoutput te koppelen aan een verandering in de echte wereld. Omdat biodiversiteit op verschillende plaatsen anders is, is inzicht in de ruimtelijke verdeling van activa de sleutel om die link te ontgrendelen. De regeringen van de wereld onderhandelen momenteel over het biodiversiteitsequivalent van het klimaatakkoord van Parijs. Elke methode voor het meten van biodiversiteit moet kwantitatief optrekken met dat opkomende wereldwijde, op wetenschap gebaseerde doel. Dit is belangrijk omdat alleen dan op wetenschap gebaseerde doelen specifieke actoren de mogelijkheid en verantwoordelijkheid kunnen geven om te identificeren hoe de specifieke acties die ze op specifieke plaatsen ondernemen, kunnen bijdragen aan een (mogelijk) wereldwijd streefdoel van “stop verlies in 2030, herstel af 2050 ”.

De STAR statistiek 

Deze wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen voor biodiversiteit moeten: meetbaar zijn op alle schalen, vergelijkbaar tussen locaties, worden gebruikt om een globale doelstelling te berekenen, uitsplitsing mogelijk maken zodat bijdragen van alle actoren kunnen meetellen voor de globale doelstelling, reageren met de snelheid van investeerders en in staat zijn om dreigingsvermindering en herstel te meten. Een voorbeeld van een dergelijke metriek is de Species Threat Abatement and Restoration Metric (STAR). De STAR-maatstaf meet de bijdrage die investeringen kunnen leveren aan het verminderen van het risico op uitsterven van soorten en wereldwijde doelen. Een methode als STAR kan worden gebruikt met een financiële portefeuillebenadering om de blootstelling aan biodiversiteitsrisico’s van investeringen gemakkelijk te identificeren.

Webinar terugkijken

Door technische omstandigheden is de webinar helaas niet beschikbaar voor terugkijken.

Webinar presentatie dia’s

Hier vind je de sprekers presentatie dia’s.

Deel 1 & 3 van deze serie