nl nl en en

Biodiversiteit en de financiële sector – deel 1: Bedrijfsperspectief

  • Datum: 03/09/2020

Webinar hoogtepunten

In het eerste webinar van de biodiversiteit serie georganiseerd door de VBDO, werden de wetenschappelijke (vertegenwoordigt door de WUR) en commerciële (vertegenwoordigt door Robeco) perspectieven gepresenteerd. Tijdens de webinar werd uitgelegd dat biodiversiteit de basis vormt voor de maatschappij en economie.

De behoefte aan verandering

Het behoud van de biosfeer betekent ook bouwen aan een duurzame toekomst op lange termijn. De eerste spreker, Reinier Hille Ris Lambers, legde uit dat westerse consumptie een van de grootste veroorzakers van het verlies aan biodiversiteit is. Bovendien blijft de voortgang in de richting van belangrijke internationaal overeengekomen doelen (2020) achter. Om dit op te lossen is verandering nodig, dat wil zeggen een fundamentele, systeem-brede reorganisatie. Nader onderzoek heeft geschat dat de kosten van het herstel van de biodiversiteit 150-430 miljard US$ p/j bedragen. De kosten van passiviteit bij bodemdegradatie zijn echter minstens drie keer hoger dan de kosten van actie. Hoewel de kosten-batenanalyse voor het stoppen van het verlies aan biodiversiteit duidelijk is, blijft het een uitdaging om rekening te houden met biodiversiteit in traditionele risico- en rendement validatie modellen.

Voorgestelde oplossingen

Bij het streven naar verbetering van de biodiversiteit kunnen investeerders zich richten op het vermijden van de impact op de biodiversiteit, het minimaliseren van hun impact, herstel en tot slot compensatie. Op die manier kunnen bedrijven toewerken naar innovatie en tegelijkertijd hun disruptie uitfaseren. Een andere optie zou zijn om een kredietmarkt voor biodiversiteit te creëren, een oplossing die wordt voorgesteld door de tweede spreker, Peter van der Werf. Hij legde verder uit hoe Robeco is begonnen met het begrijpen van de impact van investeringen op biodiversiteit. Dit wordt bereikt door de herkomst van de biodiversiteitsvoetafdruk van grondstoffen (zoals rundvlees, hout, cacao en rubber) van bedrijven te achterhalen en vervolgens met hen in gesprek te gaan over het onderwerp biodiversiteit en beleid te maken.

Stakeholder samenwerkingen

Een andere aanpak van investeerders is het stellen van vragen over ‘wat is haalbaar’ en ‘wiens belangen staan op het spel’ in het grotere geheel om biodiversiteitsverlies aan de orde te stellen voor alle betrokken bedrijven. Uiteindelijk zijn beide sprekers het erover eens dat we samenwerkingsverbanden met meerdere belanghebbenden moeten aangaan om de transformatie te realiseren die nodig is om een einde te maken aan verder verlies van biodiversiteit, om een netto positieve impact te creëren en de biodiversiteit te herstellen.

Biodiversiteitsbelofte

Een laatste initiatief is de ‘Finance for Biodiversity Pledge’ die op 25 september 2020 wordt gelanceerd in het kader van de United Nations General Assembly. Robeco is een van de supporters van deze Pledge en andere financiële instituties zijn uitgenodigd om mee te doen. Meer informatie en de link naar het event op 25 september vind je op: www.financeforbiodiversity.org.

Webinar presentatie dia’s

Hier vind je de sprekers presentatie dia’s.

Deel 2 & 3 van deze serie: