nl nl en en

Biodiversiteit en de financiële sector – deel 3: Beleidsperspectief

  • Datum: 17/09/2020

Webinar hoogtepunten

De vorige webinars lieten het tekortschieten van de markt zien om het verlies van biodiversiteit effectief aan te pakken. Vermogensbeheerders worstelen met het mandaat om biodiversiteit te verankeren in investeringsbeslissingen, en zelfs als ze dat doen, is het niet duidelijk hoe de biodiversiteitsvoetafdruk van investeringen en leningen kan worden gemeten. De publieke sector heeft echter de mogelijkheid om dit proces te katalyseren.

Dit derde webinar van de serie biodiversiteit gaat over de rol van de publieke sector bij het aanpakken van het falen van de markt om het verlies aan biodiversiteit een halt toe te roepen.

Het Ministerie van Landbouw en Natuur (LNV) ondersteunt onderzoek en initiatieven in de financiële sector om het katalyserende effect van de financiële sector te stimuleren bij het aanjagen van verandering naar een meer inclusieve economie. Om de transformatie van het huidige systeem te versnellen, gebruikt LNV transitiedenken als verandertheorie.

LNV onderscheidt vier stappen in dit transitiedenken; (1) voorlopers ondersteunen bij het ontwikkelen van parameters, (2) bewustwording creëren bij mainstream partijen (kennis), (3) investeren met positieve impact en (4) systematische verandering samen met kapitaal. In de praktijk betekent dit dat LNV het volgende doet; voor stap 1 ondersteunen ze PBAF met onderzoek en netwerken. Voor stap 2 nemen ze actief deel aan de werkgroep Sustainable Finance Platform over biodiversiteit. Met betrekking tot stap 3 ondersteunt LNV momenteel het platform ‘1.000 landscapes’ en hun taskforce voor investeerders om landschapsherstel te versnellen. Tot slot ondersteunt LNV voor de 4e stap het ministerie van Financiën met input over verschillende onderwerpen zoals de Groene taxonomie van de EU.

In het tweede deel van het webinar werd het perspectief van De Nederlandsche Bank (DNB) op de relatie tussen de financiële sector en biodiversiteit gedeeld. In de eerste plaats zijn de economie en de financiële sector afhankelijk van biodiversiteit omdat deze ecosysteemdiensten levert, zoals bestuiving van dieren en kustbescherming. Als de biodiversiteit onder druk komt te staan, worden de voordelen van de natuur voor de samenleving mogelijk niet meer geleverd. Dit leidt tot fysieke risico’s voor de financiële sector. In het webinar wordt dit geïllustreerd in een overzicht van de indirecte afhankelijkheid van de financiële sector van ecosysteemdiensten. Zo is 510 miljard euro van Nederlandse banken, pensioenfondsen en verzekeraars (zeer) sterk afhankelijk van een of meer ecosysteemdiensten. Als de balans binnen deze ecosystemen verder wordt verstoord, kan dit leiden tot het manifesteren van fysieke risico’s.

Daarnaast hebben bedrijven een (vaak negatieve) impact op de biodiversiteit. Financiële instellingen die deze bedrijven financieren, lopen transitie- en reputatierisico’s. Reputatierisico wanneer de negatieve impact rechtstreeks verband kan houden met een bedrijf dat wordt gefinancierd door een financiële instelling. Transitierisico wanneer bedrijven gefinancierd door de financiële sector hun activiteiten moeten wijzigen om de negatieve impact op de biodiversiteit te beperken.

Presentatie dia’s

Hier vind je de presentatie dia’s.

Deel 1 & 2 van deze serie: