nl nl en en

VBDO maakt gebruik van nieuw platform voor onderzoek

Jaarlijks brengt de VBDO onder andere haar pensioenfondsenbenchmark uit, een vergelijkend onderzoek onder de 50 grootste, Nederlandse pensioenfondsen. Die beantwoorden op hun beurt 50 vragen, waarbij ze de antwoorden moeten onderbouwen met documentatie. Dat levert gemiddeld zo’n 60 stukken op per fonds. Al die informatie moet in één systeem worden opgeslagen en uitgewerkt. Dat levert complexe uitdagingen op waar het gaat om een goede en gestroomlijnde samenwerking.

Sara Heinsbroek, projectmanager van de benchmark: “Om het succesvol kunnen uitvoeren van dit onderzoek, maken we sinds kort gebruik van het digitale platform Holly. Bij gebruik van ons oude platform ging er aardig wat mis, waardoor er veel tijd ging zitten in zaken rechtzetten. Vorig jaar zijn we een pilot gestart met Holly Platform en inmiddels is het volledig en naar tevredenheid in gebruik: Holly is zeer gebruiksvriendelijk voor alle tientallen partijen die erin samenwerken, veranderingen worden automatisch opgeslagen en de managers kunnen eenvoudig en overzichtelijk met elkaar communiceren. We zijn er echt blij mee, het is een heel goede stap geweest”.

Holly is een door Lestrade ontwikkelde workflow tool voor het uitvoeren van due diligence onderzoeken bij o.a. asset managers. Het platform automatiseert manager selectie en monitoringsprocessen. Naast de VBDO gebruikt Lestrade dit platform in haar dagelijkse ODD werkzaamheden, en maken o.a. fiduciair managers gebruik van het platform.

Ook Stan Leistra, partner bij Lestrade is tevreden met de samenwerking: “het gebruik van Holly door VBDO sluit erg goed aan bij onze ambitie om middels samenwerking op Holly de gehele vermogensbeheerketen van Nederlandse pensioenfondsen te verduurzamen. Met de ondersteuning van de onderzoeken van VBDO wil Lestrade een bijdrage leveren aan de efficiëntie en verdere verduurzaming van de Nederlandse institutionele vermogensbeheermarkt”.