nl nl en en

Oproep voor investeerders: onderteken VBDO investor statement plastic

De VBDO roept al haar leden en overige institutionele beleggers op tot het ondertekenen van onze investor statement, over het gebruik van plastic door bedrijven.

De volledige, huidige plastic lifecycle vormt een groeiende bedreiging voor het milieu, het klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en de volksgezondheid: Investeerders lopen serieuze en toenemende risico’s bij het investeren in bedrijven die veel gebruik maken of zelfs afhankelijk zijn van plastic.

Het statement is gericht aan bedrijven die intensief gebruik maken van plastic verpakkingen. We roepen op tot het nemen van duidelijke en urgente stappen. Bedrijven dienen zich bijvoorbeeld te committeren aan de reductie van het gebruik van plastic, het steunen van ambitieus beleid (inclusief de Global Plastics Treaty) en het aanpakken en benoemen van het gebruik van schadelijke chemicaliën in producten en verpakkingen.

Het statement is opgesteld door een groep van 11 institutionele investeerders, samen goed voor ruim US$ 5 biljoen AuM.

Het VBDO investor statement plastic

De VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) coördineert het traject met ondersteuning van ClientEarth (treedt op in een adviserende rol – ClientEarth zelf zal het statement niet tekenen).

We roepen onze leden en andere institutionele beleggers op om het statement tussen nu en vrijdag 14 april te ondertekenen. Het statement zal in de week van 17 april breeduit worden gepubliceerd op verscheidene kanalen en worden gedeeld met landelijke en internationale media.

Verwachtingen van bedrijven

In het statement staan de volgende verwachtingen van bedrijven:

  • Publiekelijke steun uitspreken voor – en niet lobbyen tegen – ambitieus beleid, inclusief de Global Plastics Treaty en het voorstel van de Europese Commissie voor de Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR), dat de nodige focus op preventie en hergebruik bevat.
  • Zich committeren aan absolute reductie van single-use plastic verpakkingen, inclusief de implementatie van systemen voor hergebruik.
  • Het benoemen en aanpakken van schadelijke chemicaliën in de waardeketen, door te committeren aan de identificatie en verwijdering van schadelijke stoffen in producten en verpakkingen. Ook toezeggingen voor het publiekelijke rapporteren van deze stappen en de bijhorende uitkomsten.

Scope van de problematiek

De volledige plastic lifecycle vormt een serieuze en groeiende bedreiging voor het milieu, het klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en de volksgezondheid:

  • Tot 199 miljoen ton plastic heeft zich opgehoopt in de oceanen. OESO schat dat er wereldwijd 19 miljoen ton is toegevoegd, alleen al in het jaar 2019;
  • De FAO schat dat de bodem naar aannemelijke waarschijnlijkheid nog meer is vervuild dan de oceanen;
  • Lifecycle emissies van single-use plastic in 2021 had het equivalent van de totale hoeveelheid emissies van het VK;
  • Meer dan 10.000 chemicaliën worden gebruikt in plastic, waarvan bijna een kwart geïdentificeerd is als potentieel schadelijk voor de gezondheid van de mens;
  • Het is geschat dat de kosten van plastic vervuiling voor de samenleving – inclusief het opschonen van het milieu, ecosysteem degradatie, een lagere levensverwachting en medische behandelingen – US$ 100 miljard per jaar zal overstijgen.

Tegelijkertijd blijft de productie van plastic, inclusief dat van single-use plastics, groeien.

Bestaande targets van bedrijven zijn niet ambitieus genoeg en bedrijven lopen achter met het halen van hun doelen.

Ondanks deze kennis, bedrijven geldend als plastic grootverbruikers – met name in de FMCG en detailhandel sectoren – maken steeds meer gebruik van zogenoemde virgin plastics. Volgens een recent rapport van de Ellen MacArthur Foundation, lopen ondertekenaars van de EMFs Global Commitment achter met het behalen van bestaande doelen en hebben zij beperkte voortgang geboekt met de reductie en implementatie van hergebruik.

Risico’s voor bedrijven en investeerders

Per ton geproduceerd plastic worden de externe kosten geschat op US$ 1000. De acties en ontwikkelingen van beleidsmakers in het adresseren van de problematiek omtrent plastic worden talrijker, tezamen met een samenleving die meer verantwoordelijkheid eist van bedrijven. Dit leidt ertoe dat institutionele partijen die investeren in ondernemingen binnen de plastic waardeketen, in toenemende mate blootgesteld worden aan significante en toenemende risico’s.

Meer informatie en deelname

Heeft u vragen, wilt u meer informatie ontvangen of het statement ondertekenen? Neem dan contact op met Freek van Til (freek.vantil@vbdo.nl), projectmanager bij de VBDO.

Ondertekenaars van het statement zullen worden gecontacteerd voor verdere mogelijkheden voor coördinatie en informatie-uitwisseling op dit topic, in navolging van de publicatie van het statement.