nl nl en en

Vermogensbeheerders worstelen met complexiteit energietransitie

Download

Publicatie: Asset managers facing the energy transition: An overview of challenges, opportunities & required actions

  • Een derde van de door De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzochte vermogensbeheerders geeft aan de complexiteit van de energietransitie als grootste uitdaging te zien;
  • Tot op heden schieten de huidige, benodigde investeringen nog ruim te kort;
  • Verschillende initiatieven moeten vermogensbeheerders helpen bij het nemen van de juiste stappen;
  • Ambitieus engagement voeren is een cruciaal onderdeel van een mogelijke oplossing.

In het meest recente IPCC-rapport stond te lezen dat “tenzij er onmiddellijke, snelle en grootschalige verminderingen van de uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt, het beperken van de opwarming tot 1,5°C of zelfs 2°C onhaalbaar zal blijken”. De energiesector is verantwoordelijk voor bijna driekwart van de mondiale uitstoot van broeikasgassen en daarmee een belangrijke speler. Vermogensbeheerders kunnen door middel van investeringen in energiebedrijven, de transitie naar een al dan niet duurzame sector vertragen of juist versnellen.

Deze partijen blijken echter moeite te hebben met de complexiteit van de transitie en de noodzaak voor een systematische oplossing, zo blijkt uit recent onderzoek van de VBDO. ‘We erkennen dat er niet één, allesomvattende strategie is voor een succesvolle transitie’, aldus Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO. Toch zijn er ook talloze initiatieven die vermogensbeheerders helpen, zoals bijvoorbeeld het Net Zero Asset Managers Initiative, waar inmiddels bijna 300 partijen bij zijn aangesloten.’

Naast het genoemde initiatief, waarin vermogensbeheerders zich committeren aan een uitstootvrije portefeuille in 2050, zijn er ook andere, vergelijkbare initiatieven. Zo helpt Climate Action 100+ vermogensbeheerders met engagement. The Transition Pathway Initiative ondersteunt vermogensbeheerder door het publiceren van bedrijfsactiviteiten ten opzichte van het volgen van een route naar 1.5°C.

Het vinden van de juiste investeringen, de noodzaak tot een systematische verandering en de daarbij komende complexiteit van de energietransitie, blijken voor vermogensbeheerders grote uitdagingen om de energietransitie te versnellen, staat in het rapport van de VBDO te lezen. Echter, ‘er kan al heel wat winst gehaald worden door het voeren van stevige, gezamenlijke cross-sector engagement’, aldus Laskwewitz. ‘Met name bij energieleveranciers en de zware industrie valt nog heel wat te halen. Een eerste, goede stap is als vermogensbeheerders de handen ineen slaan en samen een engagement- en escalatiestrategie formuleren. Of bijvoorbeeld meewerken aan het opstellen van op Parijs afgestemde capex-budgetten. Niets doen en de boel op z’n loop laten, is in ieder geval allang geen optie meer.’