nl nl en en

FAQ werkwijziging VBDO onderzoeken

De VBDO stopt met het gebruik van het Holly Platform van Lestrade. Het platform werd gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens voor onze onderzoeken. We gaan daarom over op een andere werkmethode. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over deze verandering.

Waarom stopt de VBDO met het gebruik van het Holly-platform?

Helaas hebben we recent vernomen dat het Holly Platform buiten dienst wordt gesteld. De afgelopen jaren hebben we met veel tevredenheid gebruikgemaakt van het platform ter ondersteuning van onze werkprocessen. We zijn dankbaar voor de ondersteuning die het platform ons heeft geboden.

Het buiten werking stellen van het platform betekent ook dat we onze lopende onderzoeken niet volgens de huidige werkwijze kunnen voltooien. Verdere werkzaamheden aan de Benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen 2023, de Benchmark Verantwoord Beleggen door Verzekeraars 2023 en de themastudie over biodiversiteit zullen daarom op een andere manier worden uitgevoerd.

Wat verandert er qua werkwijze?

Indien nog niet voltooid, zal de enquête worden verzonden via e-mail in een Word-sjabloon naar de betreffende partijen. Aanvullende documentatie kan ook per e-mail worden verzonden. In het sjabloon kunnen verschillende feedbackfasen worden afgerond.

Waar worden de verzamelde gegevens opgeslagen en wat gebeurt ermee?

Op dit moment bevinden de gegevens zich op de servers van Lestrade/Holly. Deze gegevens worden overgebracht naar onze eigen servers. Er zijn afspraken gemaakt dat alle aan de VBDO gerelateerde gegevens die zich op de servers van Lestrade/Holly bevinden, op vrijdag 30 juni zijn verwijderd. Wij zien persoonlijk toe op dit proces. Vanaf 29 juni is toegang tot het platform niet meer mogelijk.

De meest recent ingevulde vragenlijsten, geüploade documentatie en documentatie van vorig jaar hebben we al veilig op onze eigen server staan.

Wanneer zullen deze veranderingen plaatsvinden?

Vanaf 29 juni om 12.00 uur worden onze vragenlijsten op het Holly Platform gesloten. Vanaf 1 juli zullen we overschakelen naar de nieuwe werkwijze.

Met wie kan ik contact opnemen voor meer informatie?

Voor meer informatie over deze veranderingen kunt u contact opnemen met Sara Heinsbroek via sara.heinsbroek@vbdo.nl.