nl nl en en

Webinar – Unraveling biodiversity for investors

  • Datum: 24/10/2023
  • Tijd: 15:00 - 16:00

Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met WWF. De voertaal is Engels.

De urgentie van het verlies aan biodiversiteit loopt parallel met de complexiteit van wat biodiversiteit inhoudt. Neem daarom deel aan dit webinar waarin we biodiversiteit ontrafelen bij het nemen van investeringsbeslissingen. Christine Wortmann (Greening Finance Netherlands Lead, WWF) schetst in deze webinar de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en hoe deze zich verhouden tot financiële vraagstukken.

Jacqueline Duiker (Sr. Sustainability Manager, VBDO) deelt de bevindingen van het meest recente onderzoek van de VBDO, naar de manier waarop Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen biodiversiteit momenteel verankeren in de besluitvorming over hun beleggingen.

Voortbouwend daarop gaan Peter van der Werf (Head of Engagement, Executive Director, Robeco) en Arjan Ruijs (Senior Responsible Investment Officer, Cardano), in op de praktijkbenaderingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteitsbeheer en betrokkenheid bij investeringsportefeuilles.