nl nl en en

Webinar – Unraveling biodiversity for investors

  • Datum: 24/10/2023
  • Tijd: 15:00 - 16:00

Dit webinar is tot stand gekomen in samenwerking met WWF Nederland. De voertaal is Engels.

De urgentie van het verlies aan biodiversiteit loopt parallel met de complexiteit van wat biodiversiteit inhoudt. In dit webinar ontrafelen we daarom het thema biodiversiteit bij het nemen van investeringsbeslissingen. Christine Wortmann (Greening Finance Netherlands Lead, WWF) schetst de ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en hoe deze zich verhouden tot financiële vraagstukken.

Jacqueline Duiker (Sr. Sustainability Manager, VBDO) deelt de bevindingen van het meest recente onderzoek van de VBDO, naar de manier waarop Nederlandse pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen biodiversiteit momenteel verankeren in de besluitvorming over hun beleggingen.

Voortbouwend daarop gaan Peter van der Werf (Head of Engagement, Executive Director, Robeco) en Arjan Ruijs (Senior Responsible Investment Officer, Cardano), in op de praktijkbenaderingen en toekomstige ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteitsbeheer en betrokkenheid bij investeringsportefeuilles.