nl nl en en

VBDO-rapport benadrukt noodzaak van meer holistische benadering biodiversiteit

Download

Publicatie: Biodiversity and Business - Challenges and good practices

Een nieuw rapport van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) in samenwerking met PwC getiteld Biodiversity and Business, benadrukt de noodzaak van een meer holistische benadering van biodiversiteit door bedrijven. Het rapport belicht de acties en strategieën die bedrijven ondernemen voor het verminderen van hun impact op biodiversiteit. Het maakt ook duidelijk dat bedrijven zich hierbij vaak richten op slechts één van de vijf oorzaken van biodiversiteit, namelijk klimaatverandering.

Biodiversiteit onder druk

De afgelopen vijf decennia is er een snelle verslechtering geconstateerd in onze mondiale ecosystemen. Onderzoek van het UN Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES), toont aan dat biodiversiteit onder enorme druk staat van menselijke activiteiten. Het WWF Living Planet Report omschrijft dat een miljoen soorten – van naar schatting acht miljoen in totaal – met uitsterven bedreigd worden.

Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO: ‘Met zulke sombere cijfers is het soms moeilijk optimistisch te blijven. Niet handelen is echter geen keuze. Het geeft me hoop dat inmiddels veel bedrijven en investeerders aandacht besteden aan biodiversiteit. In 2022 werd het Kunming-Montréal Global Biodiversity Framework aangenomen. Dit voorziet ons van een duidelijke visie en doelstellingen voor het ondernemen van gezamenlijk actie, door zowel overheden als bedrijven. Ons rapport borduurt hierop voort.’

De meeste bedrijven hebben actie ondernomen voor het verminderen van hun impact op biodiversiteit, maar hebben tegelijkertijd moeite met de juiste aanpak, zo stelt het rapport vast. Uit de afgenomen interviews blijkt dat dit veelal te maken heeft met de complexiteit van het onderwerp: er komen veel verschillende factoren kijken bij het effectief terugdringen van de negatieve impact op biodiversiteit. Zo ligt de focus meestal op klimaatverandering, terwijl er nog vier oorzaken zijn die minstens evenveel aandachtbehoeve, zoals het tegengaan van vervuiling en verspreiding van invasieve plant- en diersoorten.

Geen best practice maar good practice

Het rapport benadrukt dat het cruciaal is voor bedrijven om op de hoogte te zijn van hun impact en om de afhankelijkheden binnen hun bedrijfsmodellen te begrijpen. Op deze manier kunnen ze veranderingen aanbrengen, passend bij hun activiteiten en de gebieden waarin zij actief zijn. Ondanks dat er nog geen voorbeeld van een best practice op het gebied van biodiversiteit is, zet een aantal bedrijven al goede stappen voor het verminderen van hun impact op biodiversiteit te verminderen.

JDE Peet’s is een van de bedrijven die al laat zien dat een dergelijke aanpak mogelijk is. Laurent Sagarra, Vice President Sustainability van JDE Peet’s: ‘Ontbossing vormt een aanzienlijk en langdurig risico voor de koffieproductie en het levensonderhoud van kleine boeren. Als ’s werelds grootste pure-play koffie- en theebedrijf werken we samen met onze technologiepartner, NGO’s en landen van herkomst om alle bossen en koffiepercelen in kaart te brengen. Dit doen we met behulp van hoge-resolutie satellietbeelden, gekoppeld met validatie op de grond, om koffie te identificeren die geplant is op ontbost land. Zodra dit is vastgesteld, werken we samen met lokale partners om de betreffende grond te herbebossen, zodat 100% van de koffieproductie in de landen van herkomst ontbossingsvrij is. Dit helpt niet alleen onze toekomst veilig te stellen, maar zorgt er ook voor dat alle boeren toegang houden tot de EU-markten.’

Aanpak voor en van bedrijven

Alexander Spek, partner binnen de duurzaamheidspraktijk van PwC: ‘De bedrijven in het rapport laten zien dat het ondanks de complexiteit van het onderwerp mogelijk is om zinvol aan de slag te gaan met het aanpakken van biodiversiteitsverlies. We moeten uitwerken hoe good practices eruit kunnen zien en tegelijkertijd in actie komen. De natuur kan niet wachten tot wij een perfecte aanpak hebben ontwikkeld.’

Laskewitz voegt toe: ‘Dit rapport geeft een goede, eerste visie op een aanpak voor bedrijven. We zijn nu in samenwerking met PWC bezig met de ontwikkeling van een biodiversiteitsbenchmark. Die zal niet alleen tips geven voor verdere verbetering, maar ook toetsen hoe de vlag er bijhangt bij Europese bedrijven. Het is hoog tijd dat die met hun neus op de feiten worden gedrukt, en daar helpt de VBDO ze graag bij.’