nl nl en en

Klimaatadaptatie

Waar ‘klimaatmitigatie’ refereert naar het adresseren van de oorzaken van klimaatverandering, verwijst ‘klimaatadaptatie’ naar de gevolgen van klimaatverandering. Dit thema wordt vaak over het hoofd gezien, terwijl de toename van extreem weer, cyclonen, hagelstormen, overstromingen en droogte van grote impact is op bedrijven en de samenleving. 

VBDO onderzoekt in hoeverre bedrijven hebben onderzocht welke fysieke klimaatimpacts risico’s vormen voor het bedrijf, zowel voor de eigen operaties als in de keten. De vereniging is ervan overtuigd dat bedrijven een grote rol spelen in de weerbaarheid van samenlevingen ten opzichte van klimaatverandering. Daarin spelen klimaatadaptieve investeringen die rekening houden met sociale en ecologische aspecten een grote rol. VBDO moedigt bedrijven aan klimaatadaptatie mee te nemen in de bedrijfsstrategie, om financiële risico’s te vermijden en te investeren in de veerkracht van samenlevingen.