nl nl en en

Leefbaar loon

Een leefbaar loon is een loon dat voorziet in de (basis)behoeften van een werknemer én zijn/haar gezin. De basisbehoeften zijn gedefinieerd als niet enkel de biologische behoeften, zoals water, voedsel en onderdak, maar ook andere essentiële behoeften, zoals educatie, kleding en medische zorg. Een leefbaar loon zorgt voor een waardig bestaan en inclusieve samenleving.

Een leefbaar loon kan armoede tegengaan en geeft een familie een betere kans voor de toekomst, doordat kinderen naar school kunnen in plaats van te moeten werken. Daarnaast kan betaling van een leefbaar loon werknemers sterker motiveren en kansen bieden ten aanzien van personeelsbehoud, kwaliteit en reputatie. VBDO verwacht dat bedrijven in hun eigen operaties toetsen of een leefbaar loon betaald wordt en correcties maakt waar nodig. Daarnaast worden bedrijven gevraagd om dit ook actief na te streven in de keten. Dit thema draagt bij aan Sustainable Development Goals: 28 en 10.