nl nl en en

Natuurlijk kapitaal

Natuurlijk kapitaal refereert naar alle goederen en diensten die de natuur te bieden heeft en waar een bedrijf afhankelijk van is. De meeste bedrijven zijn zeer afhankelijk van deze vorm van kapitaal.

VBDO onderzoekt in hoeverre een bedrijf haar impact, risico´s en afhankelijkheid met betrekking tot natuurlijk kapitaal beheert. Ook kijkt de vereniging of en hoe het bedrijf deze afhankelijkheid beheert in haar keten. VBDO is ervan overtuigd dat het bedrijfsleven een belangrijke rol speelt in het behoud van onze ecosystemen en de biodiversiteit. Daarom moedigt VBDO bedrijven aan om de belangen van natuurlijk kapitaal mee te nemen in hun bedrijfsstrategie. Dit milieuthema draagt bij aan Sustainable Development Goals: 267111314 en 15.

Supplement Natural Capital Protocol
In april 2018 lanceerde de VBDO in Hong Kong samen met de Natural Capital Coalition en de Natural Capital Finance Alliance: ‘Connecting Finance and Natural Capital: A Supplement to the Natural Capital Protocol’. De leidraad biedt richtlijnen voor de integratie van natuurlijk kapitaal in activa en portefeuilles. Bekijk de korte video hieronder. Ook brachten we een Whitepaper over Natuurlijk Kapitaal uit, voortbouwend op onze Natural Capital Expeditions.