nl nl en en

Wereldranglijst: Verzekeraars blokkeren op VN-klimaatdoelen

’s Werelds grootste verzekeraars blokkeren op VN-klimaatdoelen.

Minder dan 0,5 procent van het vermogen dat door de tachtig grootste verzekeraars ter wereld wordt geïnvesteerd, bestaat uit koolstofarme investeringen die oplossingen bieden voor klimaatverandering, ondanks het feit dat de verzekeringssector sterk blootgesteld is aan de financiële risico’s die hiermee samenhangen.

AXA, Aviva, Allianz en Legal & General staan ​​bovenaan in de nieuwe wereldwijde ranglijst voor verzekeringen op klimaatgebied.

Een handvol verzekeringsmaatschappijen in Europa toont echt leiderschap op het gebied van klimaatverandering en beheert actief de financiële risico’s die het op de kapitaalmarkten vormt. Negen van de tien beleggingsstrategieën in de sector voldoen echter niet aan de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, volgens de nieuwe algemene beoordeling van de sector.

Het rapport met de titel Got it covered? Insurance in a changing climate, is gemaakt door het Asset Owners Disclosure Project (AODP), onderdeel van de organisatie voor maatschappelijk verantwoord beleggen, ShareAction. AODP onderzocht tachtig ’s werelds grootste verzekeraars. Op basis van hun beheer van het materiële klimaatrisico worden verzekeraars beoordeeld van AAA als ze klimaatleiderschap tonen, naar D als hun benadering beperkt is. De laagste X-score wordt gegeven aan die welke geen bewijs hebben voor het aanpakken van klimaatproblemen.

AODP analyseerde de toelichtingen van verzekeraars op basis van aanbevelingen van de  Task force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) met betrekking tot: klimaatstrategie, klimaatrisicobeheer en doelen. Het onderzoek was gebaseerd op zowel openbaar beschikbare informatie als antwoorden op enquêtes.

In Europa kan een actief debat over klimaat en druk vanuit het maatschappelijk middenveld verklaren waarom Europese verzekeraars het scorebord van 2018 blijven domineren. Mark Carney, de gouverneur van de Bank of England, was de eerste toezichthouder die de klimaatverandering erkent als een financieel en potentieel systeemrisico. Mark Carney’s toespraak tot de verzekeringssector in 2015, noemde de industrie als fundamenteel voor economische en sociale stabiliteit in het licht van de klimaatverandering.

Maar ook de inspanningen van de Europese verzekeraars zijn onvoldoende om de wereldwijde temperatuurstijging tot ruim onder de twee graden Celsius te houden. Verzekeraars zijn enkele van ’s werelds grootste institutionele beleggers; hun investeringen en verzekeringstechnische activiteiten hebben invloed op een groot aantal gemeenschappen en economieën. Zelfs de verzekeraars in de leiderscategorie van AODP oefenen niet altijd hun macht uit als aandeelhouders. In plaats daarvan gaan zij ook door met het ondersteunen van koolstofrijke bedrijven waarvan de activiteiten niet stroken met het wereldwijd overeengekomen doel van twee graden.