nl nl en en

Banken werken aan eigen klimaateis

De Nederlandse banken gaan zichzelf voor het eerst een harde klimaatdoelstelling opleggen. Nog voor het einde van dit jaar komen zij gezamenlijk met een percentage waarmee ze de CO2-uitstoot van hun leningen en investeringen moeten terugbrengen. Dat stelt ceo Peter Blom van Triodos, in een dubbelinterview met Kees van Dijkhuizen van ABN Amro met de Volkskrant. Voor dit artikel werd ook VBDO-directeur Angélique Laskewitz geïnterviewd.

‘Het is logisch om met onze balans aan te sluiten bij de klimaatafspraken in het regeerakkoord: 49 procent minder uitstoot ten opzichte van 1990’, zegt Blom. ‘Maar dat is het minimum, ik ga liever voor 55 procent in 2030.’

Van Dijkhuizen van ABN Amro wil voordat hij een concreet percentage noemt eerst de gesprekken met de andere banken afronden. ‘Als het op de getalletjes aankomt, teken ik pas als ik weet dat ik kan leveren’.

Tot nog toe waren de Nederlandse banken slechts zijdelings betrokken bij de klimaatonderhandelingen. De financiële sector valt buiten het Akkoord van Parijs, dat ernaar streeft de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Desondanks werken ABN Amro en Triodos (samen met een reeks andere partijen) aan een methode om de CO2-uitstoot van hun balans te meten. Een lening aan een mijnbouwbedrijf pakt dan zeer negatief uit. Investeringen in windmolenparken kunnen de klimaatafdruk van een bank juist verminderen. Datzelfde geldt voor kernenergie, maar beide ceo’s laten weten dat ondanks de maatschappelijke discussie investeringen in nieuwe kerncentrales zijn uitgesloten.

Ed Nijpels, voorzitter van het Klimaatberaad, toont zich desgevraagd ‘buitengewoon opgetogen’ over de plannen. ‘Het heeft lang geduurd, maar het is heel goed dat ook grote banken als ABN Amro nu concreet gaan worden over hun klimaatdoelen’, zegt ook Angélique Laskewitz van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling. ‘Daar zijn heel veel jaren en gespreksrondes overheen gegaan, die niet verder kwamen dan de constatering dat er ook vanuit de financiële sector wat moest gebeuren.’

Duurzame burgers en bedrijven

Directeur Donald Pols van Milieudefensie spreekt van ‘een grote stap vooruit’, maar plaatst wel een kanttekening. Omdat de rest van de economie zich sowieso committeert aan 49 procent minder CO2-uitstoot in 2030, zullen de leningen en investeringen van banken automatisch schoner worden. Op die manier profiteren zij van de duurzame inspanningen van burgers en bedrijven. Dat ligt anders bij een gedurfder percentage, zoals de door Blom van Triodos bepleite 55 procent. Pols: ‘De grote vraag is of het reductiedoel van de banken verder gaat dan de 49 procent uit het klimaatakkoord. Want alleen dan heeft het impact.’

Bepalend voor hoe ambitieus het uiteindelijke klimaatdoel wordt, lijkt de houding van ING en Rabobank. ING zegt bij het klimaatbeleid graag samen op te willen trekken met andere partijen. Tegelijkertijd wijst de grootste bank van Nederland er wel op dat zij onlangs een eigen, afwijkende meetmethode heeft gepresenteerd. Dat kan het straks lastig maken om de voortgang onderling goed te vergelijken.

Rabobank laat in reactie op het pleidooi van Triodos en ABN Amro weten ‘de intentie volledig te ondersteunen’. Voor de vierde bank, de Volksbank, levert een concrete doelstelling hoe dan ook geen problemen op. Het moederbedrijf van onder meer SNS en ASN heeft de veel verdergaande ambitie omarmd om in 2030 helemaal klimaatneutraal te worden.

Lees meer in de Volkskrant.