nl nl en en

Waar gaat het geld naar toe?

VBDO-directeur Angélique Laskewitz werd geïnterviewd door Laura Fransen over duurzaam beleggen, delen van het interview, in Mijn Zakengids, staan hier weergegeven. 

Vanaf de jaren 90 nam duurzaam beleggen geleidelijk toe, mede geholpen door de Regeling groenprojecten waarmee de overheid groene investeringen in milieutechnologie en duurzame projecten stimuleert. Ook groeiende inkomens in combinatie met bewustwording rondom een aantal maatschappelijke problemen leidden meer mensen richting beleggingsproducten met een maatschappelijk rendement. Zo was het totaal duurzaam belegd vermogen van particulieren in 1995 nog 117,5 miljoen euro, en in 2015 al 15,1 miljard euro, blijkt uit onderzoek van de VBDO.

Het is een ontwikkeling die Angélique Laskewitz, directeur van de VBDO, van harte toejuicht. “Het duurzame rendement is net zo belangrijk als het financiële rendement”, zegt ze. Ze stelt dat het voor iedereen die een leefbare wereld nastreeft, loont om goede zaken financieel te steunen. Dat kan bijvoorbeeld door te investeren in een actief beheerd duurzaam fonds dat aansluit bij iemands eigen overtuigingen. “Wil je investeren in milieubescherming, microfinanciering of water? Of wil je vooral mensenrechtenschendingen en fossiele brandstoffen mijden? Als je daar een mening over hebt, kun je die laten horen door voor duurzaam investeren te gaan.” (…)

Laskewitz wijst erop dat het kort vooruit kijken in stand wordt gehouden door de manier waarop het huidige wereldwijde financiële systeem functioneert. Rapportages over winstgevendheid zijn verbonden aan een periode van drie maanden. Volgens de directeur botst die focus op de korte termijn met beleggingsproducten die op de lange termijn renderen, waardoor veel duurzame opties de dupe zijn. “Een assetmanager wordt afgerekend op de resultaten van zijn investeringen op de korte termijn. Dat maakt het heel moeilijk.”(…)

Naast een onterecht vooroordeel over het beperkte financiële rendement, vormt onduidelijkheid over de mogelijkheden en hun maatschappelijke rendement een obstakel voor de groei van duurzaam beleggen. “Consumenten weten niet altijd wat het behelst”, stelt Laskewitz. “Welke producten zijn er en wat is er zo duurzaam aan?” Wat haar betreft zou de financiële sector als aanbieder duidelijker moeten maken wat hij te bieden heeft op het gebied van duurzame beleggingsproducten. Dat kan bijvoorbeeld tijdens klantgesprekken, maar ook in de algemene informatievoorziening op websites.

Lees het gehele artikel waarvoor VBDO-directeur Angélique Laskewitz en Bert Scholtens, hoogleraar duurzaam bankieren en financieren aan de Rijksuniversiteit Groningen, werden geïnterviewd.