nl nl en en

Vleesproductie & leveringsketens – webinarserie & paper

  • Datum: 27/05/2020

Met deze webinarserie en aansluitende paper willen we bijdragen aan sectorbrede kennisopbouw, het delen van best practices en gezamenlijke actie. De serie en publicatie zijn onderdeel van het Shared Recources Joint Solutions (SRJS)-programma, in samenwerking met IUCN NL en WNF.

De serie en publicatie zijn in eerste instantie bedoeld voor het zetten van de toon en het geven van inzicht in de impact van de rundvleesproductie – en gaat vervolgens in op concrete acties richting conversievrije bedrijven. Bij de laatste sessie hebben we ons gericht  op praktische tools voor investeerders en engagementstrategieën. De online sessies werden bezocht door een diverse groep sprekers uit verschillende continenten en regio’s. Hieronder vindt u de content en presentaties van de drie sessies en onderaan deze pagina vindt u een verslag van wat er per sessie is besproken.

 

Sessie 1 (27 mei, 15:30-17:00) | Setting the scene – impacts of beef production in Latin America 

Deel A – Guyra Paraguay (local NGO) – Fabiana Arévalos – Program Coordinator
Deel B – FMO (Development Bank) – to be confirmed

 

Sessie 2 (10 juni, 15:30-17:00) | Actions in the supply chain towards deforestation and conversion-free portfolios 

Deel A – WWF Brazil – Bianca Nakamato, Conservation Analyst
Deel B – McDonalds – Rachael Sherman, Director Global Sustainability 

 

Sessie 3 (24 juni, 15:30-17:00) | Risk identification, tools and corporate engagement


Deel A – ACTIAM – Karina Carius de Barros,  Responsible Investment Officer
Deel B – UNPRI – Tom Barron / Maria de Filippo – Manager Stewardship / Senior Environmental Specialist

 

Samenvatting per sessie

Deel 1 – De impact van vleesproductie in Latijns America

27 mei – Ons eerste webinar in samenwerking met IUCN NL en WWF NL over veeteelt leveringsketens en ontbossing was een succes. Met 32 deelnemers werden inzichten gedeeld over de situatie in Paraguay tot een meer sectorale aanpak en daarin de link met de financiële sector. We hebben met deze eerste training de basis gelegd voor de komende twee webinars.

Fabiana Arévalos, programmacoördinator en Araceli Duré, analist bij Guyra Paraguay, deelden hun ervaring met werken in de Gran Chaco-ecoregio in Latijns-Amerika. Er zijn veel inzichten gegeven over de huidige situatie op dit gebied en hoe Guyra als lokale ngo de ontbossing als gevolg van de productie van vee en soja wil aanpakken. Fabiana benadrukte de noodzaak van verbeterde traceerbaarheid, transparantie en monitoring van de leveringsketen van rundvlees en dat er volgens de lokale wetgeving nog steeds veel ontbossing plaatsvindt.

Simon Hall, Senior Manager – Tropical Forests & Agriculture bij de National Wildlife Federation is momenteel vertegenwoordiger van NWF in de Raad van Bestuur van de Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB). Simon gaf informatie over de Joint Working Group on Land-Use Change (JWG) – gericht op het helpen van oplossingen die bossen en inheemse vegetatie beschermen en duurzamere waardeketens voor vee bevorderen. Hij presenteerde negen belangrijke punten voor financiële instellingen over hun bijdrage.

Maria Lettini, uitvoerend directeur van het FAIRR-initiatief. Maria presenteerde het werk van FAIRR o.a. de Coller FAIRR Protein Producer Index (beoordeling van 60 grootste aan dierlijke eiwitten gerelateerde bedrijven), met 10 risicofactoren (waaronder ontbossing en biodiversiteit) en 31 KPI’s. Een van de belangrijkste bevindingen is dat de meeste rundvleesproducerende bedrijven geen of zeer beperkte discussies hebben over de ontbossingsrisico’s in hun toeleveringsketens voor runderen. Ze benadrukte dat er geen tijd te verliezen is: er is een toename van ontbossing, b.v. in Brazilië, terwijl tegelijkertijd dankzij COVID19 duurzaamheid meer op de voorgrond staat.

Deel 2 – Acties vanuit de leveringsketen richting ontbossings- en conversievrije portfolio’s

10 juni – Ditmaal ging de sessie specifiek over wat bedrijven in de supply chain ontbossing en landconversie kunnen voorkomen. We hadden twee sprekers die beiden vanuit een ander perspectief kijken. We hadden WWF Brazilie uitgenodigd als NGO en McDonalds (global) als bedrijf.

Bianca Nakamato, Conservation Analyst bij WWF Brazilië begon met een algemeen overzicht van de risico’s die bij veeteelt komen kijken en in welke regio’s we te maken hebben met ontbossing en land-conversie, om zo de geheugens op te frissen. Na in te gaan op de complexiteit van de beef supply chain, werd er doorgeschakeld naar de activiteiten van bedrijven en hoe WWF Brazilië met hen samenwerkt in het programma Collaboration for Forests and Agriculture (CFA) om beleid en praktijken te verbeteren. Bianca eindigde met vervolgstappen en de belangrijke aspecten waar investeerders op kunnen letten bij bedrijven.

Rachael Sherman, Director Global Sustainability bij de McDonald’s Corporation startte haar verhaal met een overzicht van het beleid van McDonalds met een focus op de toezegging die ze hebben gedaan gerelateerd aan het voorkomen van ontbossing. Hiervoor werken ze samen met veel initiatieven, tools en raamwerken om kennis te vergaren en hun doel te bereiken. Hiervoor werken ze ook samen met het programma van WWF Brazilië (CFA). McDonalds plaatste zichzelf dan ook op de schaal van de CFA en gingen in op wat er nog moet gebeuren. Rachael eindigde met een aantal lessen die het bedrijf over de jaren heeft geleerd.

Deel 3 – Risico’s identificeren, tools en corporate engagement

24 juni – Tijdens onze derde webinar, met 25 deelnemers werd er vanuit een investeerdersperspectief gekeken naar het thema. We hebben hiermee een praktische inkijk gegeven in hoe ACTIAM ontbossing op verschillende producten, met een focus op veeteelt identificeert. Als tweede kwam UN PRI aan het woord waarbij ze ingingen op hoe investeerders samen meer kunnen bereiken. Afsluitend zijn we ingegaan op waar investeerders na deze driedelige webinar serie nog vragen over hebben.

Karina Carius de Barros, Responsible Investment Officer bij ACTIAM houdt zich onder andere bezig met de impact van investeringen op land use. Na een samenvatting van het Verantwoord Investeren beleid van ACTIAM, ging ze dieper in op het doel dat ACTIAM zich heeft gesteld: geen ontbossing meer in 2030. Een ambitieus doel, dat op het moment nog niet wordt gehaald. Om inzicht te krijgen in de impact van veranderingen in het landschap en het doel te bereiken zijn partnerschappen en innovatieve tools essentieel. Karina gaf aan hoe ACTIAM de tool Satelligence gebruikt om veranderingen in het landschap te identificeren en ging dieper in op de uitdagingen die ze daarin tegenkomt, zoals het verkrijgen van betrouwbare data.

Tom Barron, Manager Stewardship bij UN PRI gaf een uitgebreid overzicht waar de organisatie zich samen met haar leden de afgelopen jaren voor in heeft gezet. Vanaf 2017 heeft het benchmarks opgezet, investor statements gelanceerd, manifesto’s gevormd en engagement gevoerd. Als tweede ging hij in op waar investeerders op kunnen focussen wanneer ze gesprekken voeren met bedrijven die direct of indirect zijn te linken aan veeteelt in Latijns Amerika, waarna hij eindigde met de belangrijkste bevindingen van de gesprekken die zij samen met hun leden hebben gevoerd.

Over het SRJS-programma

Het Shared Resources Joint Solutions (SRJS) programma is een strategisch partnerschap tussen IUCN NL, WWF NL, De VBDO en het Nederlandse Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met SRJS willen we de capaciteit van lokale ngo’s en maatschappelijke organisaties in zestien lage- en middeninkomenslanden versterken. Het programma heeft als doel het waarborgen van klimaatbestendigheid, watervoorziening en voedselzekerheid, door het bundelen van krachten tussen de publieke en private sector.