nl nl en en

VBDO ALV 2021

  • Datum: 20/05/2021
  • Tijd: 15:30-17:00
  • Locatie: Online

Wij nodigen onze leden van harte uit voor onze jaarlijkse VBDO ledenvergadering. U kunt zich via onderstaande link vast aanmelden en ontvangt te zijner tijd van ons een videolink voor deelname en een digitale kopie van ons jaarverslag.

ALV agenda

1. Opening en mededelingen
Door bestuursvoorzitter Jaap van Dam.

2. Rapportage over 2020 en vooruitblik 2021
Door algemeen directeur Angélique Laskewitz en projectmanager Sustainability & Responsible Investment Mart van Kuijk.

3. Verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020
Ter goedkeuring.

4. Jaarrekening 2020
Ter goedkeuring, décharge bestuur voor het financieel beheer.

5. Jaarverslag 2020
Ter goedkeuring, décharge bestuur voor het gevoerde beleid.

6. Herbenoeming bestuursleden
Herbenoeming van bestuursleden Jaap van Dam en Gerard Roest.

7. Rondvraag

8. Sluiting