nl nl en en

De rol van financiële instellingen en overheden bij Nederlandse klimaatadaptatie

Download

Publicatie: Nederland klimaatbestendiger maken: De rol van financiële instellingen en overheden

Door de gevolgen van klimaatverandering ontstaan er onder andere ondernemingsrisico’s die impact hebben op de financiële sector. Er liggen dan ook vele kansen voor de sector om Nederland onder andere in samenwerking met de overheid klimaatbestendig te maken. Maar klimaatadaptatie speelt natuurlijk niet alleen lokaal of nationaal een rol: het onderwerp is ook onderdeel van het Sustainable Finance Action Plan van de Europese Commissie.
Klimaatbestendig, NextGreen en de VBDO brachten in kaart welke rol financiële instellingen en overheden kunnen spelen in het klimaatbestendig maken van Nederland. Met dit beeldverhaal bieden we een overzicht van de huidige ontwikkelingen van de financiële sector in Nederland. Het laat zien onder meer welke volgende stappen financiële instellingen kunnen zetten richting ontwikkelaars, vastgoedeigenaren en bedrijven om hun beleid en projecten (verder) aan te passen aan klimaatverandering.
Het beeldverhaal is ontwikkeld op basis van deskresearch en 20 gesprekken met financiële instellingen, overheden en andere betrokkenen.

Redactionele noot

Deze informatie was in vergelijkbare vorm al eerder te vinden op Klimaatadaptatienederland.nl