nl nl en en

VBDO ondertekent brief Kirsten Schuijt WWF aan formateur Mariëtte Hamer

Op 17 mei stuurde Kirsten Schuijt, algemeen directeur van WWF Nederland een brief aan de huidige formateur Mariëtte Hamer, met een oproep tot het bestrijden van de biodiversiteitscrisis. Ze noemt daarin 5 hoofdpunten:

  1. Stikstofuitstoot met de helft terugdringen voor 2030;
  2. De Noordzee gezond maken als noodzakelijke randvoorwaarde voor groene
    energietransitie;
  3. Natuurgebieden in Nederland creëren als bescherming tegen verdroging en hoogwater;
  4. Afvalwaterzuivering op Bonaire, Sint Eustatius en Saba voor behoud koraal;
  5. Een leidende rol om mondiale ontbossing en vernietiging van natuurgebieden te
    stoppen.

Algemeen directeur Angélique Laskewitz zette namens de VBDO haar handtekening onder deze brief.