nl nl en en

Wij hadden graag op de COP gestaan

Inmiddels is de COP26 in Glasgow in volle gang. Ik kijk terug op een jaar lang campagne voeren met WNF NL om de Net Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) onder de aandacht te brengen bij Nederlandse asset owners.

Het doel van onze samenwerking was om zoveel mogelijk Nederlandse asset owners te begeleiden in het omarmen van een 1,5 graden-doelstelling in aanloop naar COP26. Hiermee zouden de investeerders zich in de aanloop naar de conferentie kunnen aansluiten bij de Glasgow Financial Alliance for Net Zero, ook wel de GFANZ genoemd.

De alliantie is een verzameling van actoren in de financiële sector, geleid door voormalig Bank of England-bestuurder Mark Carney. Bij genoeg commitments vanuit de Nederlandse financiële sector was het een optie om dit gezamenlijk als Nederlandse asset owners te presenteren op COP26 in Glasgow.

Open brief

Tijdens COP26 zijn er in ieder geval 60 asset owners (verenigd in de NZAOA) met een beheerd vermogen van $ 10 biljoen, die hun net zero commitments en bijdrage in Glasgow presenteren. Landen zoals Denemarken, Frankrijk en Engeland zijn hierin goed vertegenwoordigd, met een aantal grote maar ook kleine partijen. Nederlandse asset owners, toch vaak gepositioneerd aan de voorkant van de discussie over Responsible Investment, waren minder enthousiast en zijn minder goed gerepresenteerd.

Ondanks dat de meeste Nederlandse asset owners zich hebben verenigd in het klimaatcommitment voor de financiële sector, zijn er tot op heden nog geen concrete doelstellingen gepubliceerd die eer doen aan de 1,5 graden-ambitie, zoals dit ook door de NZAOA wordt ondersteund. Tijdens onze campagne met WNF NL hebben we contact gezocht met 81 asset owners om de urgentie van ambitieuze klimaatdoelen te onderstrepen en het proces te versnellen.

Onderdeel hiervan was bijvoorbeeld een open brief die Angelique Laskewitz (Directeur VBDO) en Kirsten Schuijt (Directeur WNF NL) schreven aan de 81 asset owners om hen aan te moedigen tot het omarmen van ambitieuze doelstellingen, dialogen en ook bilaterale gesprekken.

Concrete strategie

Tot op heden hebben Pensioenfonds Detailhandel, Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, Univest en sinds COP26 ook Aegon, officieel aangekondigd zich aan te zullen sluiten bij de NZAOA. Daarnaast zal Athora Netherlands binnenkort officieel bekend maken zich aan te sluiten bij de NZAOA.

Hiermee committeren vijf financiële instellingen zich om binnen een jaar een 1,5 graden-doelstelling te omarmen. Het is noemenswaardig dat de besturen van deze organisaties zich als eerste hebben gecommitteerd, maar dit hadden er meer mogen en misschien wel moeten zijn.

Onze vorige week verschenen Benchmark duurzaam beleggen onder pensioenfondsen 2021 laat zien dat tot op heden minder dan één op de vijf fondsen een concrete strategie heeft om de uitstoot van broeikasgassen uiteindelijk naar nul te krijgen. Daarnaast bleek uit onze benchmark onder verzekeraars van dit jaar dat twee op de vijf verzekeraars nog geen concreet klimaatbeleid heeft opgesteld.

Flink onder de maat

Wel zijn de meeste asset owners in onze benchmarks verenigd in het Klimaatcommitment voor de financiële sector. Het Klimaatcommitment heeft als belangrijkste afspraak dat de aangesloten partijen in 2022 hun actieplannen inclusief reductiedoelstellingen voor 2030 rapporteren.

Hierbij wordt niet specifiek gestuurd op 1,5 graden of tussentijdse doelen tot 2050. Tijdens onze rondgang langs de asset owners was de reden dat het klimaatcommitment was getekend de belangrijkste reden om niet verder te gaan. Wat mij betreft is het niet òf-òf, maar juist én-én.

Zo dacht Jan Willem de Vaal van Athora Netherlands er ook over toen ik hem vorige week vroeg waarom ze zich aan willen sluiten bij de NZAOA. Hij stelde dat het klimaatcommitment bepaalde ambities heeft waar ze zich aan houden, maar de NZAOA maakt deze ambities concreter. ‘De initiatieven sluiten elkaar niet uit, maar versterken elkaar juist’, was zijn conclusie.

Terugkomend op waarom we graag gezamenlijk op COP26 hadden gestaan: we kunnen sneller lopen en meer ondernemen, maar enkel wanneer we ons niet blind staren op wat er in Nederland gebeurt of blijven hameren op dat we al zoveel doen. Onze benchmark laat zien overduidelijk zien dat de huidige inzet flink onder de maat is op het gebied van het klimaat.

Meer ambitie tonen

Laten we net als de vijf vooroplopende asset owners die zich wel hebben aangesloten meer ambitie tonen, internationaal samenwerken en van elkaar leren. De COP26 had hiervoor een mooi startschot kunnen zijn, om zij aan zij te staan met de West-Europese sectorgenoten en te kiezen voor én-én.

Desalniettemin blijf ik hoopvol dat de Nederlandse asset owners in 2022, wanneer ze vanuit het klimaatcommitment moeten leveren, met ambitieuze doelstellingen komen die verder gaan dan wat er is afgesproken. Tegen die tijd kom ik bij u terug.

Voor nu wil ik Pensioenfonds Detailhandel, Stichting Pensioenfonds IBM Nederland, Univest Aegon en Athora Netherlands feliciteren met de eerste stap richting hun robuuste klimaatstrategie die eer doet aan het 1,5 graden scenario waar we op blijven koersen.

Bron

Dit stuk verscheen eerder al in Financial Investigator

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Mart van Kuijk
“Onze vorige week verschenen Benchmark duurzaam beleggen onder pensioenfondsen 2021 laat zien dat tot op heden minder dan één op de vijf fondsen een concrete strategie heeft om de uitstoot van broeikasgassen uiteindelijk naar nul te krijgen. Daarnaast bleek uit onze benchmark onder verzekeraars van dit jaar dat twee op de vijf verzekeraars nog geen concreet klimaatbeleid heeft opgesteld.”

Nieuws