nl nl en en

VBDO steunt oproep MVO-platform aan minister Schreinemacher

  • Datum:

De Europese Commissie publiceerde recent een voorstel voor regels voor duurzaam en verantwoord ondernemen in wereldwijde ketens. Het voorstel bevat een verplichting tot gepaste zorgvuldigheid voor bedrijven en de belofte dat overheden toezicht zullen houden op de naleving van de regels.

Het voorstel legt echter volgens MVO-platform de lat echter op verschillende punten te laag, waardoor positieve impact op mensen en gemeenschappen in de ketens van bedrijven uitblijft. De Europese Commissie wil daarnaast dat de regels slechts gaan gelden voor een zeer kleine groep bedrijven (met meer dan 500 werknemers én een omzet van minimaal 150 miljoen euro) en lijkt daarmee gehoor te geven aan een stevige tegenlobby van bedrijven.

De VBDO steunt de oproep van het MVO Platform aan minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) om aan de slag te gaan met de invoering van een Nederlandse wet voor verantwoord ondernemen, zoals afgesproken in het coalitieakkoord.