nl nl en en

Een bedrijft dat nu zwijgt stemt toe met fossiele subsidie

Kan streven naar een inclusief en duurzaam Nederland samengaan met het verstrekken van fossiele subsidies? VNO-NCW vindt van wel. VNO-NCW heeft afgelopen week een in de Volkskrant gepubliceerde brief die pleit voor het verstrekken van fossiele subsidie ondertekent. Het aanpassen van de spelregels, en daarmee het verminderen of stoppen van het geven van fossiele subsidies zou een averechts effect op het klimaat hebben. Een onjuist en niet vol te houden argument dat vaak door de fossiel industrie aangehaald wordt. Of zoals hoogleraar Machiel Mulder het zeer genuanceerd in de Trouw beschreef: “Het argument dat een verslechterde concurrentiepositie kan leiden tot het weglekken van CO2, omdat bedrijven hun activiteiten verleggen is overtrokken.” Dit roept de vraag op: naar wiens pijpen danst VNO-NCW?

VNO-NCW geeft zelf aan dat zij, via brancheorganisaties die lid bij hen zijn, 185 duizend bedrijven representeert. In andere woorden, VNO-NCW spreekt namens al deze bedrijven als zij zegt dat overheden moeten doorgaan met het verstrekken van fossiele subsidies. Een maatregel die vooral voordelen biedt voor de fossiele industrie en niet in lijn is met de gestelde klimaatdoelen van bijvoorbeeld beursgenoteerd Nederland. Nu is het zeker niet zo dat deze 185 duizend bedrijven het per definitie met VNO-NCW eens zijn, maar wie zwijgt stemt dus toe met de fossiele industrie.

VNO-NCW bestaan bij de gratie van haar leden. Dit brengt niet alleen een verantwoordelijkheid voor VNO-NCW om haar leden goed te representeren, maar ook een verantwoordelijkheid voor haar leden om VNO-NCW te corrigeren als zij hen niet goed representeert. Het is hierom belangrijk dat leden van VNO-NCW die aangeven echt voor duurzaamheid te staan, nu hun mond open trekken. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf aan de ene kant aangeeft naar een duurzamere wereld te willen gaan, en dat tegelijkertijd een brancheorganisaties namens hen zegt dat overheden vooral door moeten gaan met het subsidiëren van de fossiele industrie. Als bedrijven zoals a.s.r., NN Group en Philips, die allemaal zeggen duurzaamheid hoog in het vaandel te hebben staan nu niets van zich laten horen, dan dansen ook zij naar de pijpen van de fossiele industrie.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Column Stijn Scholten fossiele subsidie VNO NCW
“Dit roept de vraag op: naar wiens pijpen danst VNO-NCW?”

Nieuws