nl nl en en

VBDO verwelkomt Ahold Delhaize Pensioen als nieuw lid

Ahold Delhaize Pensioen werd recent lid van de VBDO. Het hele VBDO team heet ze van harte welkom en natuurlijk kijken wij uit naar een verdere, duurzame samenwerking. Ze stellen zich graag zelf even aan u voor:

Ahold Delhaize Pensioen belegt voor de toekomst van haar deelnemers

Zorgen voor de wereld van nu en morgen. Ook Ahold Delhaize Pensioen wil daaraan bijdragen. Dit doen zij door hun vermogen goed en duurzaam te beleggen.

Ahold Delhaize Pensioen is ervan overtuigd dat goed en duurzaam beleggen bijdraagt aan een positief langetermijnresultaat: een goed pensioen voor iedere deelnemer in een leefbare wereld. Hierbij houdt het fonds rekening met een evenwicht tussen risico, rendement en duurzaamheid.

‘Wij beleggen volgens de normen en waarden van onze deelnemers’, aldus Eric Huizing, VP investments bij Ahold Delhaize Pensioen.  ‘Duurzaam beleggen heeft de afgelopen jaren steeds meer onze focus gekregen. Onze ambitie op dat gebied is onlangs nog aangepast nadat we onderzoek hebben gedaan onder onze deelnemers en ook veelvuldig met hen in gesprek zijn gegaan. Mede door al hun input hebben we nu een heel duidelijke ambitie met concrete doelstellingen geformuleerd. Ons lidmaatschap bij VBDO is dus een logische stap in dat proces. De VBDO is een organisatie die zich inzet voor het verduurzamen van de kapitaalmarkt. Net als de VBDO is Ahold Delhaize Pensioen ervan overtuigd dat al onze gezamenlijke inspanningen leiden tot een gezondere, meer leefbare en rechtvaardige wereld.