nl nl en en

Duurzame energie and klimaattop Indonesie-Nederland (RVO)

  • Datum: 09/10/2023
  • Tijd: -
  • Locatie: The Ritz-Carlton hotel, Jakarta, Mega Kuningan

Data: 9-13 October 2023

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Ministerie van Buitenlandse Zaken organiseren deze missie. Ze werken hiervoor nauw samen met de Indonesische overheid, investeringspartners en brancheorganisaties.

Duurzame energietransitie Indonesië

In 2030 moet minimaal 34% van de opgewekte elektriciteit in Indonesië hernieuwbaar zijn. Dat hebben Indonesië en zijn internationale partners afgesproken in het Just Energy Transition Partnership (JETP). Nederland is één van de partners die JETP uitvoert. Om de duurzame energietransitie succesvol te maken, zorgt ons land voor mogelijkheden om te investeren. Dit doen we samen met kennisinstituten, partners uit het bedrijfsleven en onze Indonesische partners.

Voor wie is deze missie interessant?

  • Vertegenwoordigers van de Indonesische en Nederlandse overheid die werken aan (de financiering van) de energietransitie;
  • Investeerders op dit gebied;
  • Bedrijven in de sector voor hernieuwbare energie, met een focus op wind op zee en drijvende zonne-energie;
  • Experts van kennisinstituten die werken aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Programma en deelname

Meer informatie over het programma en deelname vindt u op de website van RVO.