nl nl en en

Halverwege de SDG’s: op zoek naar game changers (MinBuza)

 • Datum: 09/11/2023
 • Tijd: 14:00 - 17:30
 • Locatie: ZZIIN, Centraal Station, Den Haag

Dit jaar staan we halverwege de 2030 Agenda met daarin de SDG’s. We maken echter wereldwijd en in Nederland nog onvoldoende voortgang, terwijl opeenvolgende crises de doelen alleen maar urgenter maken. Wat is er nodig om de SDG’s te herpakken en de doelen in 2030 te bereiken? Tijdens dit seminar gaan we in gesprek over de game changers die nodig zijn voor  het bereiken van de doelen in – en door Nederland.

Daarbij putten we inspiratie uit de Zevende Nationale SDG-rapportage, die de Rijksoverheid in mei heeft gepubliceerd en die is geschreven in samenwerking met alle sectoren in de maatschappij. Die laat zien dat de SDG’s draaien om zes grote transities, zoals een eerlijke klimaattransitie, gelijke kansen in een inclusieve samenleving en de mondiale verantwoordelijkheid van Nederland. Het opschalen van die transities vraagt om het aanpakken van onderliggende obstakels: acties die ‘game changers’ kunnen zijn voor versnelling.

Tijdens het event gaan deelnemers samen op zoek naar die ‘game changers’ door in break-outs de diepte in te gaan. Centraal staat dan de vraag: wat kunnen we samen doen om de SDG-agenda te herpakken? Daarbij komen onder andere de volgende vragen aan de orde:

 • Hoe kun je “lange termijn denken” een integraal onderdeel maken van je SDG-acties? (door de jongerenorganisaties).
 • Hoe benutten we alle hersens om de SDG’s te behalen; van fragmentatie naar systeemaanpak (door de kennis- en onderwijsinstellingen).
 • Wat is nodig om een regeerakkoord op basis van SDG’s en brede welvaart kansrijk te maken? (door het maatschappelijk middenveld).
 • Hoe kan het bedrijfsleven netto positief aan de SDG’s bijdragen? Van obstakels naar kansen (door het bedrijfsleven).
 • Van voetafdruk naar positieve handafdruk: de rol van de financiële sector in het opschalen van SDG-financiering (door de financiële sector).
 • Navigeren naar 2040: hoe overkomen we op decentraal niveau de obstakels op weg naar de SDG’s? (door de decentrale overheden).
 • Hoe zorgen we voor transitievaardigheden voor het maken van toekomstbestendig beleid?

Voor en door wie?

Vertegenwoordigers vanuit de Rijksoverheid, decentrale overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld, jongerenorganisaties en anderen die nauw betrokken zijn bij de SDG-beweging in Nederland. Deelname is op persoonlijke uitnodiging, maar mocht u niet in de gelegenheid zijn dan kan uw uitnodiging worden ingevuld door een andere collega uit uw organisatie of sector.

De conferentie wordt georganiseerd door het team van de Nationale SDG-Coördinator van de Rijksoverheid in nauwe samenwerking met partnerorganisaties vanuit bedrijfsleven, jongerenorganisaties, decentrale overheden, kennisinstellingen, maatschappelijk middenveld en SDG-Nederland.

Programma (voorlopig)

Het event zal worden geopend door Liesje Schreinemacher, Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en coördinerend minister voor de SDG’s, waarna we in gesprek gaan met vertegenwoordigers van bedrijfsleven, decentrale overheden, jongerenorganisaties, het maatschappelijk middenveld en kennisinstellingen.

 • 13.30-14.00 – Inloop en registratie
 • 14.00-14.45 – Plenaire opening met Minister Liesje Schreinemacher en vertegenwoordigers vanuit de verschillende sectoren
 • 15.00-16.45 – Break-out sessies rondom game-changers
 • 16.45-17.30 – Plenaire afsluiting: presentatie van de uitkomsten en reflectie door panel van Directeuren-Generaal vanuit de Rijksoverheid
 • 17.30 – Borrel

Aanmelden

Graag ziet MinBuza, indien u wilt deelnemen, zo spoedig mogelijk (i.v.m. beperkt aantal plekken) uw bevestiging tegemoet. U kunt zich kosteloos registreren via onderstaande aanmeldknop

Aanmelden