nl nl en en

Sustainable Development Goals

De UN Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn in 2015 gelanceerd door de Verenigde Naties en bevatten 17 mondiale doelen die gehaald moeten worden in 2030. De SDG’s fungeren als een overkoepelend middel om bedrijven, financiële instellingen en overheden met elkaar te verbinden. Zo kunnen organisaties de SDG’s gebruiken als kader om duurzame strategieën vorm te geven en om erover te communiceren en rapporteren. Er wordt verwacht van bedrijven dat zij niet alleen hun huidige strategie koppelen aan de SDG’s, maar dat de SDG’s een basis vormen voor een nieuw te ontwikkelen duurzaamheidsbeleid. Het selecteren van materiële SDG’s en het stellen van duidelijke, meetbare en tijdsgebonden doelstellingen is daarbij essentieel.